Skip to main content
Chương trình giảm giá 500k khi mua hàng tại Quang Huy Chương trình giảm giá 500k khi mua hàng tại Quang Huy

Thiết bị bếp nhập khẩu - Quang Huy Plaza

Thiết bị bếp nhập khẩu - Quang Huy Plaza
Phân loại nhanh
Tủ bánh kem 0.9m 3 tầng kính vuông BK9003V
Giá online
Tủ bánh kem 0.9m 3 tầng kính vuông BK9003V
17,000,000đ - 19%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m2 3 tầng kính vuông Bk12003V
Giá online
Tủ bánh kem 1m2 3 tầng kính vuông Bk12003V
19,000,000đ - 17%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m5 3 tầng kính vuông BK15003V
Giá online
Tủ bánh kem 1m5 3 tầng kính vuông BK15003V
20,000,000đ - 17%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m8 3 tầng kính vuông BK18003V
Giá online
Tủ bánh kem 1m8 3 tầng kính vuông BK18003V
22,000,000đ - 15%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Tủ trưng bày bánh kem để bàn 0.9m 3 tầng kính cong BK9003CB
Giá online
Tủ trưng bày bánh kem để bàn 0.9m 3 tầng kính cong BK9003CB
14,500,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 0.9m 3 tầng kính cong BK9003C
Giá online
Tủ bánh kem 0.9m 3 tầng kính cong BK9003C
16,000,000đ - 20%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m8 3 tầng kính cong BK18003C
Giá online
Tủ bánh kem 1m8 3 tầng kính cong BK18003C
21,000,000đ - 16%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m5 3 tầng kính cong BK15003C
Giá online
Tủ bánh kem 1m5 3 tầng kính cong BK15003C
19,000,000đ - 17%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ trưng bày bánh kem để bàn 0.9m 2 tầng kính vuông BK9002VB
Giá online
Tủ trưng bày bánh kem để bàn 0.9m 2 tầng kính vuông BK9002VB
14,500,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 90cm 5 tầng kính vuông Bk9005V
Giá online
Tủ bánh kem 90cm 5 tầng kính vuông Bk9005V
23,000,000đ - 15%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m2 3 tầng kính cong BK12003C
Giá online
Tủ bánh kem 1m2 3 tầng kính cong BK12003C
18,000,000đ - 18%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m2 5 tầng kính vuông BK12005V
Giá online
Tủ bánh kem 1m2 5 tầng kính vuông BK12005V
26,000,000đ - 13%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m5 5 tầng kính vuông BK15005V
Giá online
Tủ bánh kem 1m5 5 tầng kính vuông BK15005V
29,000,000đ - 12%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ bánh kem 1m8 5 tầng kính vuông BK18005V
Giá online
Tủ bánh kem 1m8 5 tầng kính vuông BK18005V
35,000,000đ - 10%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 24 khay nấu từ 80kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 24 khay nấu từ 80kg Gạo/Mẻ
18,500,000đ - 6%
Đã bán: 3
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 12 khay nấu từ 40kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 12 khay nấu từ 40kg Gạo/Mẻ
9,500,000đ - 10%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 10 khay nấu từ 35kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 10 khay nấu từ 35kg Gạo/Mẻ
8,800,000đ - 7%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 8 khay nấu từ 26kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 8 khay nấu từ 26kg Gạo/Mẻ
8,500,000đ - 7%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 6 khay nấu từ 20kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 6 khay nấu từ 20kg Gạo/Mẻ
7,500,000đ - 10%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 4 khay nấu từ 13kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 4 khay nấu từ 13kg Gạo/Mẻ
6,800,000đ - 11%
Đã bán: 4
2 Đánh giá
Mua hàng: 09666 23 666
Thi công bếp: 0866 934 599
Tư vấn
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "Thiết bị bếp nhập khẩu"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3