Skip to main content
Giảm 10% thi công trọn gói Giảm 10% thi công trọn gói

Nồi inox công nghiệp gia công, nhập khẩu giá rẻ Lỗi 1 Đổi 1

Nồi nấu phở 3 ngăn QHNP-3N
Giá online
Nồi nấu phở 3 ngăn QHNP-3N
8,600,000đ - 10%
Đã bán: 6
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 2 ngăn QHNP-2N
Giá online
Nồi nấu phở 2 ngăn QHNP-2N
6,000,000đ - 14%
Đã bán: 7
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 250L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-250
Giá online
Nồi nấu phở điện 250L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-250
12,000,000đ - 14%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 100L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-100
Giá online
Nồi nấu phở điện 100L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-100
5,700,000đ - 26%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 80L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-80
Giá online
Nồi nấu phở điện 80L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-80
5,000,000đ - 29%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bộ 2 nồi nấu phở
Giá online
Bộ 2 nồi nấu phở
6,500,000đ - 8%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 150L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-150
Giá online
Nồi nấu phở điện 150L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-150
7,600,000đ - 10%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 300L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-300
Giá online
Nồi nấu phở điện 300L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-300
12,900,000đ - 13%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bộ 3 nồi nấu phở bằng điện
Giá online
Bộ 3 nồi nấu phở bằng điện
9,300,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 60L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-60
Giá online
Nồi nấu phở điện 60L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-60
4,500,000đ - 31%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 40L QHHT-40
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 40L QHHT-40
3,900,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 100L QHHT-100
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 100L QHHT-100
5,700,000đ - 8%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 60L QHHT60
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 60L QHHT60
4,500,000đ - 8%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 200L QHHT-200
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 200L QHHT-200
9,200,000đ - 4%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 50L QHHT-50
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 50L QHHT-50
4,100,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 250L QHHT-250
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 250L QHHT-250
12,000,000đ - 3%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 300L QHHT-300
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 300L QHHT-300
12,900,000đ - 4%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 20L QHHT-20
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 20L QHHT-20
2,400,000đ - 14%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 70L QHHT-70
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 70L QHHT-70
4,800,000đ - 8%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu hủ tiếu điện 30L QHHT-30
Giá online
Nồi nấu hủ tiếu điện 30L QHHT-30
2,800,000đ - 13%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 500L NẤU 50KG GẠO/MẺ
Giá online
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 500L NẤU 50KG GẠO/MẺ
32,000,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 200L NẤU 20KG GẠO/MẺ
Giá online
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 200L NẤU 20KG GẠO/MẺ
17,000,000đ - 15%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi điện nấu cháo 60L nấu 6kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi điện nấu cháo 60L nấu 6kg gạo/mẻ
7,300,000đ - 22%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo điện 120 lít nấu 12kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo điện 120 lít nấu 12kg gạo/mẻ
13,500,000đ - 18%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo điện 80l nấu 8kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo điện 80l nấu 8kg gạo/mẻ
9,000,000đ - 18%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 30L nấu 3kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 30L nấu 3kg gạo/mẻ
5,500,000đ - 27%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 20L nấu 2kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo công nghiệp 20L nấu 2kg gạo/mẻ
Liên hệ
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít nấu 4kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít nấu 4kg gạo/mẻ
6,000,000đ - 25%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 100L nấu 10kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 100L nấu 10kg gạo/mẻ
10,500,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 50l nấu 5kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo công nghiệp 50l nấu 5kg gạo/mẻ
6,700,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 300L Luộc từ 130 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 300L Luộc từ 130 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
12,900,000đ - 13%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 250L Luộc từ 100 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 250L Luộc từ 100 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
11,000,000đ - 15%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 200L Luộc từ 90 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 200L Luộc từ 90 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
9,800,000đ - 17%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 150L Luộc từ 65 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 150L Luộc từ 65 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
8,500,000đ - 19%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 100L Luộc từ 40 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 100L Luộc từ 40 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
6,700,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 80kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 80kg gạo/mẻ
31,200,000đ - 6%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 100kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 100kg gạo/mẻ
36,800,000đ - 8%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 40kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 40kg gạo/mẻ
24,800,000đ - 7%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 10kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 10kg gạo/mẻ
16,800,000đ - 11%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 30kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 30kg gạo/mẻ
21,000,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 50kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 50kg gạo/mẻ
26,800,000đ - 7%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 20kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 20kg gạo/mẻ
18,000,000đ - 10%
Đã bán: 0
0 Đánh giá

Các loại nồi inox công nghiệp đã trở thành thiết bị bếp thiết yếu trong ngành ẩm thực. Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật về thiết kế, độ bền, hiệu suất sử dụng và tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh,… sản phẩm này thực sự là sự lựa chọn lý tưởng cho mọi nhu cầu nấu nướng, từ quy mô gia đình đến các mô hình bếp nhà hàng, quán ăn và cơ sở sản xuất thực phẩm lớn.

Ưu điểm của nồi inox công nghiệp

Thiết kế hiện đại

Nồi inox công nghiệp được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, mang đến vẻ đẹp sang trọng và chuyên nghiệp cho không gian bếp. Bên cạnh đó, thiết bị còn được tích hợp nhiều tính năng tiện dụng không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn giúp hỗ trợ đắc lực cho người nấu trong mọi công đoạn chế biến, nấu nướng. 

Thiết kế hiện đại
Thiết kế hiện đại

Sản xuất từ chất liệu cao cấp

Tất cả các sản phẩm nồi inox công nghiệp đều được chế tạo từ inox cao cấp chống han gỉ và ăn mòn vượt trội, được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn, đảm bảo tuổi thọ lâu dài. 

Chịu nhiệt tốt, an toàn khi sử dụng

Đặc biệt, thiết bị này cũng có khả năng chống chịu nhiệt tốt giúp nấu nướng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhờ cấu tạo từ nhiều lớp cách nhiệt và giữ nhiệt tốt, sử dụng nồi inox công nghiệp sẽ không gây phản ứng hóa học khi đun nấu thực phẩm trong nhiệt độ cao, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng món ăn cũng như đảm bảo an toàn cho người dùng.

Chịu nhiệt tốt, an toàn khi sử dụng
Chịu nhiệt tốt, an toàn khi sử dụng

Dễ dàng vệ sinh

Các sản phẩm đều có bề mặt inox trơn nhẵn có khả năng chống bám bẩn và chống ố màu, giúp người nấu dễ dàng lau chùi và vệ sinh hàng ngày. Chỉ cần chú ý vệ sinh thường xuyên sau mỗi lần nấu sẽ giúp nồi luôn sáng bóng và sạch sẽ như mới.

Dễ dàng vệ sinh
Dễ dàng vệ sinh

Đa dạng dung tích

Nồi inox công nghiệp được sản xuất với nhiều dung tích khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu cho hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh. Dung tích đa dạng giúp người dùng linh hoạt trong việc chọn lựa nồi phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả nấu nướng.

Đặc điểm cấu tạo của nồi inox công nghiệp

Thiết kế bên ngoài

 • Hệ thống điều khiển gồm: đèn báo nguồn, đèn báo hoạt động, núm chỉnh nhiệt.
 • Thành nồi inox được gia công nhiều lớp giúp giữ nhiệt và cách nhiệt cực tốt.
 • Nắp nồi giúp hạn chế tối đa thất thoát nhiệt khi đun nấu.
 • Quai cầm chắc chắn, được làm bằng inox cách nhiệt, giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng.
 • Van xả nước giúp vệ sinh nồi phở nhanh chóng, không tốn công sức.
 • Chân đế bọc cao su, tạo thế đứng vững chãi, không trơn trượt trên mọi bề mặt.

Thiết kế bên trong

 • Bộ phận gia nhiệt công suất lớn giúp gia nhiệt nhanh, tản nhiệt đều. Từ đó, giúp đun nóng dầu và sôi nước trong nồi nhanh chóng.
 • Hệ thống mạch điện: Liên kết trực tiếp với bộ phận gia nhiệt và bảng điều khiển/ tủ điện điều khiển bên ngoài. Nhờ đó người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh quá trình sinh nhiệt của nồi để cho ra thành phẩm mong muốn.

Mỗi loại nồi inox công nghiệp đều có những phụ kiện riêng biệt đi kèm để đáp ứng công năng sử dụng và đảm bảo hiệu suất hoạt động:

 • Ống dẫn nước (thiết kế riêng cho các dòng nồi phở điện, nồi hủ tiếu, nồi bánh chưng): Tạo đường thoát cho thành phẩm dạng lỏng bên trong lòng nồi thoát ra ngoài.
 • Ruột gà (thiết kế riêng cho nồi nấu rượu): Tạo đường thoát cho thành phẩm dạng lỏng bên trong lòng nồi ngưng tụ và chạy thẳng xuống vòi xả.
 • Tấm chắn inox (thiết kế riêng cho nồi bánh chưng): Để xếp bánh và ngăn cách ảnh hưởng đến mayso.
 • Giỏ xương (thiết kế riêng cho nồi nấu phở, nồi hủ tiếu, nồi nấu rượu): Tránh vụn xương bị rơi ra ngoài, gây ảnh hưởng đến chất lượng nước dùng và bộ phận gia nhiệt.

Top mẫu nồi inox công nghiệp được dùng nhiều nhất

Nồi nấu phở – hủ tiếu

Nồi nấu phở inox được thiết kế với dung tích từ 20 – 300L, có thể nấu từ 15 – 290L nước dùng mỗi lượt, phục vụ từ 45 – 575 bát phở mỗi ngày. Công suất nồi phở điện từ 2.8kW – 14kW tương ứng với điện năng tiêu hao từ 1,17 số – 28 số/mẻ nấu.

Dung tích nồi đa dạng thực hiện tốt các món nấu như: Trụng bún phở, nấu nước lèo, ninh xương, luộc gà,…. Nồi có thể giữ nhiệt tốt, đảm bảo nước dùng luôn nóng hổi và thơm ngon. Thiết bị giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng, an toàn vệ sinh, dễ dàng vệ sinh, và có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn.

Nồi phở inox
Nồi phở inox

Nồi nấu cháo

Nồi nấu cháo inox có dung tích sử dụng từ 20 – 300L, có thể nấu từ 2 – 15kg gạo mỗi lượt, cho năng suất phục vụ từ 60 – 400 bát cháo/lần nấu. Công suất nồi nấu cháo từ 3 – 12kW tương ứng với điện năng tiêu hao từ 7.5 – 30 số/mẻ nấu.

Nồi có thể chỉnh nhiệt tiện lợi giúp nấu cháo một cách nhanh chóng và giữ trọn hương vị, chất lượng món ăn. Chất liệu inox cao cấp đảm bảo cháo không bị dính đáy, dễ dàng vệ sinh và giữ nhiệt tốt, giúp các món cháo luôn nóng hổi khi phục vụ khách.

Nồi nấu cháo inox
Nồi nấu cháo inox

Nồi bánh chưng

Nồi bánh chưng inox được sản xuất với dung tích từ 100 – 300L, được thiết kế đặc biệt để nấu bánh chưng với số lượng lớn từ 40 – 130 chiếc bánh chưng chỉ trong vòng 5 – 7 tiếng. Công suất nồi bánh chưng từ 7 – 12kW tương ứng với điện năng tiêu hao từ 35 – 60số/mẻ nấu.

Đây là thiết bị có khả năng chịu nhiệt cao, nấu bánh chưng đều chín và giữ được hương vị truyền thống. Sản phẩm ứng dụng phổ biến trong các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất bánh chưng hàng ngày hoặc vào dịp Tết.

Nồi bánh chưng inox
Nồi bánh chưng inox

Nồi nấu rượu

Nồi nấu rượu inox được thiết kế với dung tích từ 10 – 100kg, cho năng suất nấu lớn từ 10 – 107 lít mỗi lần, phù hợp để sử dụng cho hộ gia đình sản xuất rượu truyền thống và các cơ sở sản xuất rượu. Công suất nồi nấu rượu từ 7.5 – 18kW tương ứng với điện năng tiêu hao từ 15 – 36 số/mẻ nấu. Chất liệu inox không gây ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của rượu.

Nồi nấu rượu inox
Nồi nấu rượu inox

Giá bán nồi inox công nghiệp

Dưới đây là bảng giá nồi inox công nghiệp phân loại theo từng sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với điều kiện tài chính:

Nồi nấu phở inox

Dung tích

Thanh nhiệt

Mâm nhiệt

20 lít

2.400.000đ

Đang cập nhật

25 lít

2.600.000đ

Đang cập nhật

30 lít

2.800.000đ

Đang cập nhật

40 lít

3.900.000đ

Đang cập nhật

50 lít

4.100.000đ

Đang cập nhật

60 lít

4.500.000đ

6.800.000đ

70 lít

4.800.000đ

7.100.000đ

80 lít

5.000.000đ

7.500.000đ

100 lít

5.700.000đ

8.200.000đ

120 lít

6.800.000đ

8.500.000đ

150 lít

7.600.000đ

9.500.000đ

200 lít

9.200.000đ

11.000.000đ

250 lít

12.000.000đ

Đang cập nhật

300 lít

12.900.000đ

14.700.000đ

Nồi nấu cháo inox

Phân loại nồi Giá bán
Nồi nấu cháo điện 30L 5.500.000đ
Nồi nấu cháo điện 40L 6.000.000đ
Nồi nấu cháo điện 50L 6.700.000đ
Nồi nấu cháo điện 60L 7.300.000đ
Nồi nấu cháo điện 70L 7.500.000đ
Nồi nấu cháo điện 80L 9.000.000đ
Nồi nấu cháo điện 100L 10.500.000đ
Nồi nấu cháo điện 120L 12.000.000đ
Nồi nấu cháo điện 150L 13.000.000đ
Nồi nấu cháo điện 200L 14.000.000đ
Nồi nấu cháo điện 300L 16.000.000đ

Nồi bánh chưng

Phân loại nồi Giá bán
Nồi bánh chưng 100L 6.700.000đ
Nồi bánh chưng 150L 8.500.000đ
Nồi bánh chưng 200L 9.800.000đ
Nồi bánh chưng 250L 11.000.000đ
Nồi bánh chưng 300L 12.900.000đ

Nồi nấu rượu 

Phân loại nồi Giá bán
Nồi nấu rượu 10Kg 16.800.000đ
Nồi nấu rượu 20Kg 18.000.000đ
Nồi nấu rượu 30Kg 21.000.000đ
Nồi nấu rượu 40Kg 24.800.000đ
Nồi nấu rượu 50Kg 26.800.000đ
Nồi nấu rượu 80Kg 31.200.000đ
Nồi nấu rượu 100Kg 36.800.000đ

Tiêu chí chọn mua nồi inox công nghiệp

Chọn chất liệu cao cấp

Trên thị trường hiện nay, nồi inox công nghiệp thường được sản xuất từ inox 201 và 304. Trong đó, chất liệu inox 304 được ưu tiên hàng đầu do khả năng chống gỉ sét, chống ăn mòn, và độ bền cao. Inox 304 dày dặn sẽ chịu được nhiệt tốt hơn và có tuổi thọ cao hơn.

Chọn chất liệu cao cấp
Chọn chất liệu cao cấp

Thương hiệu uy tín trên thị trường

Nên chọn mua nồi tại các thương hiệu đã hoạt động lâu năm trên thị trường và nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất nồi inox công nghiệp để đảm bảo chất lượng và hưởng các dịch vụ, ưu đãi tốt nhất từ nhà sản xuất.

Thương hiệu uy tín trên thị trường
Thương hiệu uy tín trên thị trường

Bảo hành dài hạn

Tất cả các sản phẩm nồi inox công nghiệp chính hãng được phân phối từ các đơn vị sản xuất, phân phối chính hãng sẽ cung cấp chính sách bảo hành rõ ràng trong vòng 12 tháng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp sản phẩm gặp sự cố, sẵn sàng giải đáp và khắc phục các vấn đề trong quá trình sử dụng.

Bảo hành dài hạn
Bảo hành dài hạn

Lưu ý trong quá trình sử dụng nồi inox công nghiệp

 1. Lắp đặt nồi phở ở nơi khô ráo, bề mặt phẳng để đảm bảo nồi đứng vững.
 2. Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra nguồn điện của nồi một cách cẩn thận và không sử dụng nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào.
 3. Cấp nước cho nồi inox trước khi kết nối điện, để tránh mayso bị cháy. 
 4. Điều chỉnh khả năng sinh nhiệt của mayso phù hợp với từng công đoạn chế biến, để tiết kiệm điện và tránh hao hụt nguyên liệu. 
 5. Sau mỗi lần sử dụng, tháo hết nước trong lòng nồi  và vệ sinh, lau rửa sạch sẽ.
 6. Bảo trì và thay thế định kỳ: thanh nhiệt 3-6 tháng/lần

Chính sách mua hàng tại Quang Huy

Hình thức mua hàng

 • Mua Online: Gọi trực tiếp hotline 09666 23 666 hoặc để lại số điện thoại công ty sẽ liên hệ lại ngay.
 • Mua hàng trực tiếp tại kho qua Quang Huy các địa chỉ:
  • Kho Hà Nội: Số 368 Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai (Xem chỉ đường)
  • Kho Quảng Ninh: Số 101 Cầu Sến – Phương Đông – Uông Bí (Xem chỉ đường)
  • Kho Hồ Chí Minh: Số 827/8 Hà Huy Giáp – Phường Thạnh Xuân – Quận 12 (Xem chỉ đường)
  • Kho Đồng Nai: 1066 – QL 51 Tổ 3 – Ấp Đồng – Phước Tân – Biên Hòa (Xem chỉ đường)
  • Kho Thái Bình: Đối diện UBND xã Vũ Hoà – Kiến Xương (Xem chỉ đường)

Đặc biệt Giảm ngay 500k khi mua trực tiếp tại các kho

Chính sách vận chuyển:

 • Giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ bán kính 20km
 • Miễn phí giao hàng bán kính <20km
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng tỉnh lẻ.

Chính sách đổi trả: Lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày (kể từ khi bàn giao sản phẩm) nếu do lỗi sản xuất

Chính sách sau bàn giao nồi phở Quang Huy

 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
 • Bảo trì sản phẩm trọn đời
 • Hỗ trợ tư vấn 24/7
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên

Chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT dành riêng cho khách hàng lâu năm, mua thêm sản phẩm:

 • Tặng 1 voucher giảm giá 200K
 • Tặng 1 thanh nhiệt 300K
 • Tặng 1 giỏ trụng 350K

Quý khách có nhu cầu mua các sản phẩm nồi inox công nghiệp, có thể đến kho nồi inox Quang Huy gần nhất hoặc gọi ngày tới Hotline 09666 23 666 để được tư vấn miễn phínhận ưu đãi ngay hôm nay!

Xem thêm chi tiết >>
Đặt mua thiết bị: 09666 23 666
Dịch vụ thi công: 0523 230 666
x
Tư vấn
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "nồi inox công nghiệp"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3