Skip to main content
Giảm 10% thi công trọn gói Giảm 10% thi công trọn gói

Bếp Á 4 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 4 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Liên hệ
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Á 3 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 3 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
16,000,000đ - 6%
Đã bán: 2
2 Đánh giá
Bếp Á 2 họng công nghiệp dùng gas 1m5 (có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 2 họng công nghiệp dùng gas 1m5 (có quạt thổi)
11,000,000đ - 8%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Á 1 họng công nghiệp dùng gas (có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 1 họng công nghiệp dùng gas (có quạt thổi)
8,500,000đ - 6%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bếp Âu 4 họng công nghiệp có lò nướng
Giá online
Bếp Âu 4 họng công nghiệp có lò nướng
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Bếp Âu 2 họng công nghiệp có lò nướng
Giá online
Bếp Âu 2 họng công nghiệp có lò nướng
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Bếp Âu 2 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Âu 2 họng công nghiệp dùng gas
Liên hệ
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Bếp Hầm 3 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Hầm 3 họng công nghiệp dùng gas
Liên hệ
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bếp Hầm 1 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Hầm 1 họng công nghiệp dùng gas
13,000,000đ - 7%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Á 4 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 4 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Liên hệ
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Á 3 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 3 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
16,000,000đ - 6%
Đã bán: 2
2 Đánh giá
Bếp Á 2 họng công nghiệp dùng gas 1m5 (có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 2 họng công nghiệp dùng gas 1m5 (có quạt thổi)
11,000,000đ - 8%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Á 1 họng công nghiệp dùng gas (có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 1 họng công nghiệp dùng gas (có quạt thổi)
8,500,000đ - 6%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bếp Âu 4 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Âu 4 họng công nghiệp dùng gas
7,000,000đ - 7%
Đã bán: 6
2 Đánh giá
Tủ nấu cơm 24 khay nấu từ 80kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 24 khay nấu từ 80kg Gạo/Mẻ
18,500,000đ - 6%
Đã bán: 4
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 12 khay nấu từ 40kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 12 khay nấu từ 40kg Gạo/Mẻ
9,500,000đ - 10%
Đã bán: 4
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 10 khay nấu từ 35kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 10 khay nấu từ 35kg Gạo/Mẻ
8,800,000đ - 7%
Đã bán: 3
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 8 khay nấu từ 26kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 8 khay nấu từ 26kg Gạo/Mẻ
8,500,000đ - 7%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 6 khay nấu từ 20kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 6 khay nấu từ 20kg Gạo/Mẻ
7,500,000đ - 10%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 4 khay nấu từ 13kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 4 khay nấu từ 13kg Gạo/Mẻ
6,800,000đ - 11%
Đã bán: 4
2 Đánh giá
Nồi nấu phở 3 ngăn QHNP-3N
Giá online
Nồi nấu phở 3 ngăn QHNP-3N
8,600,000đ - 10%
Đã bán: 6
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 2 ngăn QHNP-2N
Giá online
Nồi nấu phở 2 ngăn QHNP-2N
6,000,000đ - 14%
Đã bán: 7
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 250L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-250
Giá online
Nồi nấu phở điện 250L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-250
12,000,000đ - 14%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 80L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-80
Giá online
Nồi nấu phở điện 80L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-80
5,000,000đ - 29%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 100L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-100
Giá online
Nồi nấu phở điện 100L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-100
5,700,000đ - 26%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Bộ 2 nồi nấu phở
Giá online
Bộ 2 nồi nấu phở
6,500,000đ - 8%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 150L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-150
Giá online
Nồi nấu phở điện 150L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-150
7,600,000đ - 10%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 300L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-300
Giá online
Nồi nấu phở điện 300L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-300
12,900,000đ - 13%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bộ 3 nồi nấu phở bằng điện
Giá online
Bộ 3 nồi nấu phở bằng điện
9,300,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 60L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-60
Giá online
Nồi nấu phở điện 60L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-60
4,500,000đ - 31%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Máy Vặt Lông Gà Phi 70 Vặt từ 6 Con/Mẻ
Giá online
Máy Vặt Lông Gà Phi 70 Vặt từ 6 Con/Mẻ
Liên hệ
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Máy Vặt Lông Gà Phi 100 Vặt từ 10 Con/Mẻ
Giá online
Máy Vặt Lông Gà Phi 100 Vặt từ 10 Con/Mẻ
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy Vặt Lông Gà Phi 120 Vặt từ 12 Con/Mẻ
Giá online
Máy Vặt Lông Gà Phi 120 Vặt từ 12 Con/Mẻ
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy Vặt Lông Gà Phi 80 Vặt từ 7 Con/Mẻ
Giá online
Máy Vặt Lông Gà Phi 80 Vặt từ 7 Con/Mẻ
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy Vặt Lông Gà Phi 50 Vặt từ 2 Con/Mẻ
Giá online
Máy Vặt Lông Gà Phi 50 Vặt từ 2 Con/Mẻ
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy Vặt Lông Gà Phi 55 Vặt từ 4 Con/Mẻ
Giá online
Máy Vặt Lông Gà Phi 55 Vặt từ 4 Con/Mẻ
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy Vặt Lông Gà Phi 60 Vặt từ 5 Con/Mẻ
Giá online
Máy Vặt Lông Gà Phi 60 Vặt từ 5 Con/Mẻ
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 20kg
Giá online
Máy xay giò chả 20kg
32,000,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 15kg
Giá online
Máy xay giò chả 15kg
28,000,000đ - 10%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 25kg
Giá online
Máy xay giò chả 25kg
39,000,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 10kg
Giá online
Máy xay giò chả 10kg
24,300,000đ - 8%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 5kg
Giá online
Máy xay giò chả 5kg
15,600,000đ - 6%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 3kg
Giá online
Máy xay giò chả 3kg
6,400,000đ - 7%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Máy xay giò chả 2kg
Giá online
Máy xay giò chả 2kg
2,800,000đ - 10%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Máy xay thịt làm giò chả 1kg
Giá online
Máy xay thịt làm giò chả 1kg
2,000,000đ - 13%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Máy xay thịt làm giò chả 0.5kg
Giá online
Máy xay thịt làm giò chả 0.5kg
1,900,000đ - 14%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 500L NẤU 50KG GẠO/MẺ
Giá online
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 500L NẤU 50KG GẠO/MẺ
32,000,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 200L NẤU 20KG GẠO/MẺ
Giá online
NỒI NẤU CHÁO ĐIỆN 200L NẤU 20KG GẠO/MẺ
17,000,000đ - 15%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi điện nấu cháo 60L nấu 6kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi điện nấu cháo 60L nấu 6kg gạo/mẻ
7,300,000đ - 22%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo điện 120 lít nấu 12kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo điện 120 lít nấu 12kg gạo/mẻ
13,500,000đ - 18%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo điện 80l nấu 8kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo điện 80l nấu 8kg gạo/mẻ
9,000,000đ - 18%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 30L nấu 3kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 30L nấu 3kg gạo/mẻ
5,500,000đ - 27%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 20L nấu 2kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo công nghiệp 20L nấu 2kg gạo/mẻ
Liên hệ
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít nấu 4kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo công nghiệp 40 lít nấu 4kg gạo/mẻ
6,000,000đ - 25%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 100L nấu 10kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi Nấu Cháo Công Nghiệp 100L nấu 10kg gạo/mẻ
10,500,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu cháo công nghiệp 50l nấu 5kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu cháo công nghiệp 50l nấu 5kg gạo/mẻ
6,700,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 300L Luộc từ 130 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 300L Luộc từ 130 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
12,900,000đ - 13%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 250L Luộc từ 100 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 250L Luộc từ 100 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
11,000,000đ - 15%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 200L Luộc từ 90 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 200L Luộc từ 90 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
9,800,000đ - 17%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 150L Luộc từ 65 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 150L Luộc từ 65 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
8,500,000đ - 19%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi Bánh Chưng 100L Luộc từ 40 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
Giá online
Nồi Bánh Chưng 100L Luộc từ 40 Chiếc/Mẻ Chỉ 7 Giờ
6,700,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 80kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 80kg gạo/mẻ
31,200,000đ - 6%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 100kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 100kg gạo/mẻ
36,800,000đ - 8%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 40kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 40kg gạo/mẻ
24,800,000đ - 7%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 10kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 10kg gạo/mẻ
16,800,000đ - 11%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 30kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 30kg gạo/mẻ
21,000,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 50kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 50kg gạo/mẻ
26,800,000đ - 7%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Nồi nấu rượu bằng điện từ 20kg gạo/mẻ
Giá online
Nồi nấu rượu bằng điện từ 20kg gạo/mẻ
18,000,000đ - 10%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Quầy pha chế inox
Giá online
Quầy pha chế inox
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tum hút khói, hút mùi công nghiệp
Giá online
Tum hút khói, hút mùi công nghiệp
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Thùng tiêu âm
Giá online
Thùng tiêu âm
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Quạt hút khói
Giá online
Quạt hút khói
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Ống hút khói
Giá online
Ống hút khói
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Chụp hút khói
Giá online
Chụp hút khói
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Khay inox
Giá online
Khay inox
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ inox
Giá online
Tủ inox
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe đẩy inox
Giá online
Xe đẩy inox
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Kệ inox
Giá online
Kệ inox
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Chậu rửa inox
Giá online
Chậu rửa inox
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Bàn inox
Giá online
Bàn inox
Liên hệ
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Bẫy mỡ inox
Giá online
Bẫy mỡ inox
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá

Thiết bị bếp gia công nên mua ở đâu chất lượng, giá tốt? Quang Huy chuyên sản xuất và phân phối thiết bị bếp gia công chất lượng cao, giá xưởng, nhận thiết kế theo yêu cầu với chất liệu cao cấp, bền đẹp, đa dạng mẫu mã. Khách mua hàng được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết bảo hành uy tín, giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc.

Lợi ích thiết bị bếp gia công mang lại

Thiết bị bếp gia công mang lại nhiều lợi ích quan trọng, giúp cải thiện hiệu suất làm việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng món ăn:

 • Thực hiện đa dạng các món nấu, tối ưu hóa thời gian chuẩn bị và nấu nướng.
 • Đảm bảo quy trình chế biến đồng đều, nâng cao chất lượng và hương vị món ăn.
 • Làm từ chất liệu cao cấp đặc  chống chịu lực và chống ăn mòn tốt, đáp ứng tiêu chí về an toàn vệ sinh.
 • Kích thước phong phú, phù hợp với mọi diện tích bếp, sắp xếp gọn gàng.
 • Tăng hiệu suất làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và doanh thu.
 • Tích hợp nhiều chức năng, tiện ích thông minh giúp giảm bớt sức lao động, sử dụng an toàn.
 • Mang lại sự hiện đại và chuyên nghiệp cho không gian bếp công nghiệp như nhà hàng, khách sạn,…
Các thiết bị bếp gia công
Các thiết bị bếp gia công

Đặc điểm nổi bật của thiết bị bếp gia công

Thiết bị bếp gia công sở hữu nhiều đặc điểm nổi bật, trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh ẩm thực.

Thiết kế thông minh và tiện dụng

Các thiết bị bếp gia công không ngừng được cải tiến với nhiều tính năng vượt trội, tích hợp đa dạng tiện ích nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của các loại hình kinh doanh. Bên cạnh đó, sản phẩm gia công có cấu tạo đơn giản, giúp người dùng dễ dàng thao tác, lắp đặt và sử dụng thiết bị. Đây cũng là ưu điểm được đánh giá cao khi sử dụng thiết bị bếp gia công Quang Huy trong các mô hình bếp nhà hàng, khách sạn hay quán ăn, nơi mà hiệu quả và tốc độ là yếu tố then chốt.

Nhiều mẫu mã và kiểu dáng 

Thiết bị bếp gia công được thiết kế với nhiều mẫu mã và kiểu dáng đa dạng như: Nồi nấu phở, máy vặt lông gà, nồi nấu cháo, xe bánh mì, nồi bánh chưng,… giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với không gian và mục đích sử dụng của mình. Quang Huy luôn đổi mới và thiết kế sáng tạo trong từng sản phẩm nhằm cung cấp những thiết bị bếp gia công hiện đại, thẩm mỹ cao, góp phân nâng cao trải nghiệm sử dụng cho người dùng. 

Thiết bị bếp gia công đa dạng mẫu mã
Thiết bị bếp gia công đa dạng mẫu mã

Độ bền cao

Tất cả các thiết bị bếp gia công đều được sản xuất từ chất liệu inox cao cấp, dày chắc cùng với khả năng chống chọi hoàn hảo dưới tác động của nhiệt độ môi trường nên độ bền và tuổi thọ luôn được Quang Huy cam kết ở mức cao nhất.

Tiết kiệm năng lượng, an toàn khi sử dụng

Nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, thiết bị bếp gia công không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng mà còn đảm bảo tiết kiệm điện năng và an toàn tuyệt đối cho người dùng. Vì vậy giúp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm thiểu chi phí vận hành, đồng thời bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.

Top dòng thiết bị bếp gia công được ưa chuộng nhất

Nồi nấu phở

Nồi nấu phở inox là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong bếp quán ăn, nhà hàng, khách sạn,… Các loại nồi phở điện Quang Huy có dung tích đa dạng từ 20 – 300L với khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt, đáp ứng mọi mục đích sử dụng từ trần trụng bún phở, hầm xương, nấu nước lèo, luộc gà,…Nhờ đó giúp chủ kinh doanh tiết kiệm thời gian nấu nướng và tối ưu hóa khả năng phục vụ khách mỗi ngày.

Nồi phở điện inox
Nồi phở điện inox

Máy vặt lông gà

Không cần mất quá nhiều thời gian cho việc vặt lông gà thủ công như trước, máy vặt lông gà Quang Huy ra đời giúp chủ lò mổ, quán ăn, nhà hàng có thể xử lý gọn gàng và cặn kẽ vấn đề sơ chế gà để đưa vào chế biến, nấu ăn. Với khả năng xử lý tối đa 10 con mỗi mẻ, sử dụng máy vặt lông gà không chỉ giúp tăng tốc độ vặt lông mà còn đảm bảo làm sạch gà hiệu quả.

Máy vặt lông gà
Máy vặt lông gà

Xe bánh mì

Kinh doanh xe bánh mì là được đánh giá là một trong những mô hình có tiềm năng phát triển và thu lời cao trong những năm gần đây. Các loại xe bánh mì Quang Huy được thiết kế nhiều kích thước từ 90cm – 2m, kết hợp cùng các thiết bị đi kèm như lò nướng, tủ để đồ, khuôn ép chả, máy sấy bánh mì,… phục vụ nhu cầu buôn bán đa dạng và có thể đẩy bán linh hoạt tại mọi địa điểm. Đặc biệt, thiết kế xe bán bánh mì bắt mắt từ cách trang trí và màu sắc cũng giúp chủ kinh doanh dễ tiếp cận với nhiều đối tượng khách hơn.

Xe đẩy bán bánh mì
Xe đẩy bán bánh mì

Xe bán hàng rong

Cũng giống với xe đẩy bán bánh mì, xe bán hàng rong cũng được rất nhiều chủ kinh doanh lựa chọn nhờ khả năng biến tấu linh hoạt với nhiều món ăn, thức uống như: bán bánh mì – xôi, đồ ăn vặt, nước ép hoa quả, trà sữa,… Xe tích hợp bàn chế biến cùng tủ để đồ đi kèm giúp mở rộng không gian lưu trữ, góp phần phục vụ được nhiều khách hàng hơn.

Xe đẩy bán hàng rong
Xe đẩy bán hàng rong

Nồi nấu cháo

Ngoài nấu cháo thì sản phẩm nồi nấu cháo điện còn là giải pháp hoàn hảo để chủ kinh doanh tích hợp thực hiện nhiều món ăn khác như nấu súp, sữa, hầm xương – thịt – cá,… Với khả năng nấu số lượng lớn trong thời gian ngắn với dung tích từ 30 – , nồi nấu cháo điện Quang Huy không chỉ đảm bảo chất lượng, hương vị thực phẩm mà còn đáp ứng nhu cầu phục vụ một lượng khách lớn mỗi ngày.

Nồi nấu cháo điện
Nồi nấu cháo điện

Nồi nấu rượu

Nồi nấu rượu bằng điện là sản phẩm được sử dụng phổ biến tại các cơ sở buôn bán, đại lý phân phối rượu từ nhỏ đến lớn tùy vào từng dung tích nồi (10kg – 100kg). Tuy có nhiều phụ kiện nhưng cách sử dụng nồi lại rất đơn giản, cấu tạo thành nồi 5 giúp giữ nhiệt lâu và cách nhiệt hiệu quả với môi trường bên ngoài.

Nồi nấu rượu
Nồi nấu rượu

Máy xay giò chả

Thay vì làm giò chả theo kiểu truyền thống thì máy xay giò chả Quang Huy đủ dung tích từ 0.5 – 25kg sẽ giúp bạn thực hiện mọi công đoạn làm giò chả một cách nhanh gọn và sạch sẽ nhất. Ngoài xay giò chả, máy còn có thể xay các nguyên liệu để làm xúc xích, pate, chả cá,… Mọi thực phẩm cần xoay nhuyễn sẽ được thực hiện bởi Motor lõi đồng mạnh mẽ kết hợp với lưỡi dao bằng thép không gỉ sắc bén, chỉ trong 2-3 phút có thể nghiền nhuyễn 0,5 – 25kg thịt mỗi mẻ.

Máy xay giò chả
Máy xay giò chả

Nồi bánh chưng

Nếu như ngày xưa bánh trưng được nấu bằng bếp than, củi nhiều khói bụi thì giờ đây, bạn có thể hoàn toàn yên tâm luộc bánh chưng bằng nồi nấu bánh chưng điện (100 – 300L) vừa an toàn lại tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm có kiểu dáng vuông vức, giúp việc sắp xếp bánh vào nồi dễ dàng và có thể luộc được số lượng nhiều hơn. Đặc biệt, nồi được trang bị bánh xe chịu lực tốt, xoay chuyển dễ dàng tới mọi khu vực nên người dùng sẽ không còn tốn nhiều thời gian và công sức để bê – vác nồi như cách nấu truyền thống.

Nồi nấu bánh chưng
Nồi nấu bánh chưng

Thiết bị hút khói

Bếp nấu trong các quán ăn, nhà hàng sẽ trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn nhờ sử dụng các thiết bị hút khói hiện đại tại Quang Huy. Các thiết bị hút khói – cấp gió tươi được sử dụng phổ biến trong khu bếp công nghiệp là: chụp hút khói, ống hút khói, quạt cấp gió tươi, quạt hút khói, thùng tiêu âm,…

Các thiết bị hút khói
Các thiết bị hút khói

Thiết bị inox

Thiết bị inox là những sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho các công đoạn sơ chế, chế biến, phục vụ và vệ sinh trong khu bếp. Phần lớn các sản phẩm được là từ chất liệu cao cấp sáng bóng, chống han gỉ, ăn mòn hạn chế móp méo khi xảy ra va đập và chống bám bẩn dầu mỡ. Tùy vào từng khu vực chức năng mà sẽ cần sử dụng các thiết bị inox phù hợp như: Khay inox, tủ inox, xe đẩy, chậy rửa, bàn ra đồ, bẫy mỡ,…

Các thiết bị inox
Các thiết bị inox

Báo giá thiết bị bếp gia công

Phân loại thiết bị bếp gia công Giá bán
Nồi nấu phở 2.400.000 – 14.300.000đ
Máy vặt lông gà  5.500.000 – 22.000.000đ
Xe bánh mì  7.000.000 – 20.000.000đ
Xe bán hàng rong 4.800.000 – 11.000.000đ
Nồi nấu cháo 5.500.000đ – 15.500.000đ
Nồi nấu rượu  16.800.000 – 36.800.000đ
Máy xay giò chả 1.900.000 – 39.000.000đ
Nồi bánh chưng 6.700.000 – 12.900.000đ
Thiết bị hút khói Đang cập nhật
Thiết bị inox Đang cập nhật

Chính sách mua hàng tại Quang Huy

Hình thức mua hàng

 • Mua Online: Gọi trực tiếp hotline 09666 23 666 hoặc để lại số điện thoại công ty sẽ liên hệ lại ngay.
 • Mua hàng trực tiếp tại kho qua Quang Huy các địa chỉ:
  • Kho Hà Nội: Số 368 Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai (Xem chỉ đường)
  • Kho Quảng Ninh: Số 101 Cầu Sến – Phương Đông – Uông Bí (Xem chỉ đường)
  • Kho Hồ Chí Minh: Số 827/8 Hà Huy Giáp – Phường Thạnh Xuân – Quận 12 (Xem chỉ đường)
  • Kho Đồng Nai: 1066 – QL 51 Tổ 3 – Ấp Đồng – Phước Tân – Biên Hòa (Xem chỉ đường)
  • Kho Thái Bình: Đối diện UBND xã Vũ Hoà – Kiến Xương (Xem chỉ đường)

Đặc biệt Giảm ngay 500k khi mua trực tiếp tại các kho

Chính sách vận chuyển:

 • Giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ bán kính 20km
 • Miễn phí giao hàng bán kính <20km
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng tỉnh lẻ.

Chính sách đổi trả: Lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày (kể từ khi bàn giao sản phẩm) nếu do lỗi sản xuất

Chính sách sau bàn giao nồi phở Quang Huy

 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
 • Bảo trì sản phẩm trọn đời
 • Hỗ trợ tư vấn 24/7
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên

Chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT dành riêng cho khách hàng lâu năm, mua thêm sản phẩm:

Tùy theo từng sản phẩm mà khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá hoặc các phần quà hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể đến kho Quang Huy gần nhất hoặc gọi ngày tới Hotline 09666 23 666 để được tư vấn miễn phínhận ưu đãi ngay hôm nay!

Xem thêm chi tiết >>
Đặt mua thiết bị: 09666 23 666
Dịch vụ thi công: 0523 230 666
x
Tư vấn
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "Quang Huy Plaza"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3