Skip to main content
Giảm 10% thi công trọn gói Giảm 10% thi công trọn gói

Bếp Á 4 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 4 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Liên hệ
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Á 3 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 3 họng công nghiệp dùng gas (không có quạt thổi)
16,000,000đ - 6%
Đã bán: 2
2 Đánh giá
Bếp Á 2 họng công nghiệp dùng gas 1m5 (có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 2 họng công nghiệp dùng gas 1m5 (có quạt thổi)
11,000,000đ - 8%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Á 1 họng công nghiệp dùng gas (có quạt thổi)
Giá online
Bếp Á 1 họng công nghiệp dùng gas (có quạt thổi)
8,500,000đ - 6%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bếp Âu 6 họng công nghiệp có lò nướng
Giá online
Bếp Âu 6 họng công nghiệp có lò nướng
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Bếp Âu 8 họng công nghiệp có lò nướng
Giá online
Bếp Âu 8 họng công nghiệp có lò nướng
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Bếp Âu 4 họng công nghiệp có lò nướng
Giá online
Bếp Âu 4 họng công nghiệp có lò nướng
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Bếp Âu 2 họng công nghiệp có lò nướng
Giá online
Bếp Âu 2 họng công nghiệp có lò nướng
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Bếp Âu 2 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Âu 2 họng công nghiệp dùng gas
Liên hệ
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Bếp Âu 4 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Âu 4 họng công nghiệp dùng gas
7,000,000đ - 7%
Đã bán: 6
2 Đánh giá
Bếp Âu 6 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Âu 6 họng công nghiệp dùng gas
8,500,000đ - 6%
Đã bán: 3
1 Đánh giá
Bếp hầm đôi điện từ 30kw 2 họng
Giá online
Bếp hầm đôi điện từ 30kw 2 họng
25,000,000đ - 11%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Bếp hầm đơn điện từ 15kw 1 họng
Giá online
Bếp hầm đơn điện từ 15kw 1 họng
13,000,000đ - 13%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Bếp Hầm 3 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Hầm 3 họng công nghiệp dùng gas
Liên hệ
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bếp Hầm 1 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Hầm 1 họng công nghiệp dùng gas
13,000,000đ - 7%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Bếp Hầm 2 họng công nghiệp dùng gas
Giá online
Bếp Hầm 2 họng công nghiệp dùng gas
25,000,000đ - 7%
Đã bán: 1
1 Đánh giá
Bếp chiên nhúng đôi
Giá online
Bếp chiên nhúng đôi
1,680,000đ - 16%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Bếp chiên nhúng đơn
Giá online
Bếp chiên nhúng đơn
880,000đ - 12%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Bếp chiên tách dầu
Giá online
Bếp chiên tách dầu
12,900,000đ - 7%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 3 ngăn QHNP-3N
Giá online
Nồi nấu phở 3 ngăn QHNP-3N
8,600,000đ - 10%
Đã bán: 6
0 Đánh giá
Nồi nấu phở 2 ngăn QHNP-2N
Giá online
Nồi nấu phở 2 ngăn QHNP-2N
6,000,000đ - 14%
Đã bán: 7
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 250L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-250
Giá online
Nồi nấu phở điện 250L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-250
12,000,000đ - 14%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 100L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-100
Giá online
Nồi nấu phở điện 100L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-100
5,700,000đ - 26%
Đã bán: 5
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 80L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-80
Giá online
Nồi nấu phở điện 80L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-80
5,000,000đ - 29%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 150L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-150
Giá online
Nồi nấu phở điện 150L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-150
7,600,000đ - 10%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 300L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-300
Giá online
Nồi nấu phở điện 300L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-300
12,900,000đ - 13%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bộ 2 nồi nấu phở
Giá online
Bộ 2 nồi nấu phở
6,500,000đ - 8%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Nồi nấu phở điện 60L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-60
Giá online
Nồi nấu phở điện 60L hầm xương, nấu nước lèo QHNP-60
4,500,000đ - 31%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Bộ 3 nồi nấu phở bằng điện
Giá online
Bộ 3 nồi nấu phở bằng điện
9,300,000đ - 9%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 24 khay nấu từ 80kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 24 khay nấu từ 80kg Gạo/Mẻ
18,500,000đ - 6%
Đã bán: 4
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 12 khay nấu từ 40kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 12 khay nấu từ 40kg Gạo/Mẻ
9,500,000đ - 10%
Đã bán: 4
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 10 khay nấu từ 35kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 10 khay nấu từ 35kg Gạo/Mẻ
8,800,000đ - 7%
Đã bán: 3
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 8 khay nấu từ 26kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 8 khay nấu từ 26kg Gạo/Mẻ
8,500,000đ - 7%
Đã bán: 2
1 Đánh giá
Tủ nấu cơm 6 khay nấu từ 20kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 6 khay nấu từ 20kg Gạo/Mẻ
7,500,000đ - 10%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Tủ nấu cơm 4 khay nấu từ 13kg Gạo/Mẻ
Giá online
Tủ nấu cơm 4 khay nấu từ 13kg Gạo/Mẻ
6,800,000đ - 11%
Đã bán: 4
2 Đánh giá
Tum hút khói, hút mùi công nghiệp
Giá online
Tum hút khói, hút mùi công nghiệp
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Thùng tiêu âm
Giá online
Thùng tiêu âm
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Quạt hút khói
Giá online
Quạt hút khói
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Ống hút khói
Giá online
Ống hút khói
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Chụp hút khói
Giá online
Chụp hút khói
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Đặt mua thiết bị: 09666 23 666
Dịch vụ thi công: 0523 230 666
x
Tư vấn
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "Quang Huy Plaza"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3