Skip to main content
Giảm 10% thi công trọn gói Giảm 10% thi công trọn gói

99+ Mẫu xe bán hàng rong tại xưởng giá rẻ inox bảo hành 6 năm

Xe bánh mì Hamburger mái vòm 2m H2000-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 2m H2000-V
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 2m H2000-B
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 2m H2000-B
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 4
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 2m H2000-C
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 2m H2000-C
10,500,000đ - 25%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m8 H1800-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m8 H1800-V
8,500,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m8 H1800-B
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m8 H1800-B
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m8 H1800-C
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m8 H1800-C
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m5 H1500-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m5 H1500-V
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m5 H1500-B
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m5 H1500-B
8,000,000đ - 27%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m5 H1500-C
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m5 H1500-C
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m2 H1200-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m2 H1200-V
5,800,000đ - 46%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 2m mái bằng V2000-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 2m mái bằng V2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 1m5 mái bằng V1500-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 1m5 mái bằng V1500-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xiên que 2m mái bằng V2000-B
Giá online
Xe bán xiên que 2m mái bằng V2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán viên chiên 1m5 mái bằng V1500-B
Giá online
Xe bán viên chiên 1m5 mái bằng V1500-B
7,000,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 1m2 mái bằng V1200-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 1m2 mái bằng V1200-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà hoa quả tươi 2m mái bằng V2000-B
Giá online
Xe bán trà hoa quả tươi 2m mái bằng V2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán Tokbokki 1m mái bằng V1000-B
Giá online
Xe bán Tokbokki 1m mái bằng V1000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán sữa chua hoa quả 1m5 mái bằng V1500-B
Giá online
Xe bán sữa chua hoa quả 1m5 mái bằng V1500-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán quẩy 1m5 mái vòm V1500-V
Giá online
Xe bán quẩy 1m5 mái vòm V1500-V
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán cơm 1m8 mái bằng V1800-B
Giá online
Xe bán cơm 1m8 mái bằng V1800-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 2m X2000-B
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 2m X2000-B
15,000,000đ - 17%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 90cm X900-B
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 90cm X900-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 1m2 X1200-B
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 1m2 X1200-B
8,300,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 1m5 X1500-B
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 1m5 X1500-B
12,800,000đ - 24%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 1m8 X1800-B
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái bằng 1m8 X1800-B
14,300,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 90cm X900-C
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 90cm X900-C
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 1m2 X1200-C
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 1m2 X1200-C
7,900,000đ - 34%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 1m5 X1500-C
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 1m5 X1500-C
12,800,000đ - 24%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 1m8 X1800-C
Giá online
Xe bán xôi bánh mì mái chùa 1m8 X1800-C
14,800,000đ - 19%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái bằng 2m CF2000-B
Giá online
Xe cà phê mái bằng 2m CF2000-B
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái chùa 2m CF2000-C
Giá online
Xe cà phê mái chùa 2m CF2000-C
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái bằng 1m8 CF1800-B
Giá online
Xe cà phê mái bằng 1m8 CF1800-B
8,000,000đ - 27%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái chùa 1m8 CF1800-C
Giá online
Xe cà phê mái chùa 1m8 CF1800-C
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái bằng 1m5 CF1500-B
Giá online
Xe cà phê mái bằng 1m5 CF1500-B
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái chùa 1m5 CF1500-C
Giá online
Xe cà phê mái chùa 1m5 CF1500-C
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái vòm 1m2 CF1200-V
Giá online
Xe cà phê mái vòm 1m2 CF1200-V
5,800,000đ - 41%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái bằng 1m2 CF1200-B
Giá online
Xe cà phê mái bằng 1m2 CF1200-B
5,800,000đ - 41%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái chùa 1m2 CF1200-C
Giá online
Xe cà phê mái chùa 1m2 CF1200-C
5,800,000đ - 41%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe cà phê mái vòm 1m CF1000-V
Giá online
Xe cà phê mái vòm 1m CF1000-V
5,300,000đ - 43%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 2m mái bằng V2000-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 2m mái bằng V2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 1m5 mái bằng V1500-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 1m5 mái bằng V1500-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 1m2 mái bằng V1200-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 1m2 mái bằng V1200-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà hoa quả tươi 2m mái bằng V2000-B
Giá online
Xe bán trà hoa quả tươi 2m mái bằng V2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe nước ép mái vòm 2m NE2000-V
Giá online
Xe nước ép mái vòm 2m NE2000-V
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe nước ép mái bằng 2m NE2000-B
Giá online
Xe nước ép mái bằng 2m NE2000-B
10,000,000đ - 17%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe nước ép mái chùa 2m NE2000-C
Giá online
Xe nước ép mái chùa 2m NE2000-C
10,500,000đ - 25%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe nước ép mái vòm 1m8 NE1800-V
Giá online
Xe nước ép mái vòm 1m8 NE1800-V
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe nước ép mái bằng 1m8 NE1800-B
Giá online
Xe nước ép mái bằng 1m8 NE1800-B
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe nước ép mái chùa 1m8 NE1800-C
Giá online
Xe nước ép mái chùa 1m8 NE1800-C
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 2m mái bằng V2000-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 2m mái bằng V2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 1m5 mái bằng V1500-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 1m5 mái bằng V1500-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà trái cây 1m2 mái bằng V1200-B
Giá online
Xe bán trà trái cây 1m2 mái bằng V1200-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán trà hoa quả tươi 2m mái bằng V2000-B
Giá online
Xe bán trà hoa quả tươi 2m mái bằng V2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe trà sữa mái vòm 2m TS2000-V
Giá online
Xe trà sữa mái vòm 2m TS2000-V
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe trà sữa mái bằng 2m TS2000-B
Giá online
Xe trà sữa mái bằng 2m TS2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe trà sữa mái chùa 2m TS2000-C
Giá online
Xe trà sữa mái chùa 2m TS2000-C
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe trà sữa mái vòm 1m8 TS1800-V
Giá online
Xe trà sữa mái vòm 1m8 TS1800-V
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe trà sữa mái bằng 1m8 TS1800-B
Giá online
Xe trà sữa mái bằng 1m8 TS1800-B
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe trà sữa mái chùa 1m8 TS1800-C
Giá online
Xe trà sữa mái chùa 1m8 TS1800-C
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán bún mái bằng 1m8 B1800-B
Giá online
Xe bán bún mái bằng 1m8 B1800-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán bún mái bằng 1m5 B1500-B
Giá online
Xe bán bún mái bằng 1m5 B1500-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán bún mái bằng 90cm B900-B
Giá online
Xe bán bún mái bằng 90cm B900-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán phở mái bằng 1m5 P1500-B
Giá online
Xe bán phở mái bằng 1m5 P1500-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bán phở mái bằng 2m P2000-B
Giá online
Xe bán phở mái bằng 2m P2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu mái bằng 90cm HT900-B
Giá online
Xe hủ tiếu mái bằng 90cm HT900-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu mái bằng 2m HT2000-B
Giá online
Xe hủ tiếu mái bằng 2m HT2000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu mái bằng 1m8 HT1800-B
Giá online
Xe hủ tiếu mái bằng 1m8 HT1800-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu mái bằng 1m HT1000-B
Giá online
Xe hủ tiếu mái bằng 1m HT1000-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe hủ tiếu mái bằng 1m2 HT1200-B
Giá online
Xe hủ tiếu mái bằng 1m2 HT1200-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá

Xe bán hàng rong với nhiều món ăn ngon miệng và đa dạng như bánh mì, phở, xôi, chè, trái cây,… đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên những con phố sầm uất hay mọi ngõ nhỏ. Dễ lựa chọn, tiếp cận khách hiệu quả cũng như tăng doanh thu trong thời gian ngắn chính là những tiềm năng phát triển khi lựa chọn kinh doanh bằng xe bán hàng rong. Không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các dòng xe đẩy bán hàng phù hợp với nhu cầu và mục đích kinh doanh của mình tại Quang Huy Plaza.

Lợi ích xe bán hàng rong mang lại

 • Kích thước và mẫu mã đa dạng, giúp đẩy bán linh hoạt tại các góc phố, vỉa hè.
 • Chế biến, bày bán tại chỗ, giúp mang lại những chiếc bánh mì thơm ngon, nóng hổi cho thực khách.
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư: Chỉ cần bỏ ra khoảng 7 triệu – 15 triệu để sở hữu một công cụ bán hàng mới toanh, dùng bền tới 10 năm.
 • Xe bán hàng rong có thể phục vụ bán nhiều loại mặt hàng như bánh mì, xôi, nước ép, trà hoa quả, trà sữa,…
 • Đảm bảo an toàn vệ sinh khi trưng bày, chế biến và phục vụ đồ cho khách.
 • Vận hành đơn giản: Chỉ cần nắm chắc phần tay đẩy bên hông, kéo theo chiều ngược lại với thân xe. Chỉnh hướng phù hợp qua bộ phận để đi tới điểm bán mong muốn. Tới điểm bán, đóng chốt khóa ở hai bánh trái lại rồi đứng bán là xong.

Đặc điểm nổi bật xe đẩy bán hàng rong

# Thiết kế tổng quan

 • Mái che tạo hình kiểu mái bằng cơ bản, giúp che mưa chắn nắng cho thực phẩm bày bán và người bán. Đồng thời, mang lại nét hiện đại, tinh gọn cho tổng thể thiết kế. 
 • Khung xe làm từ inox cao cấp, sáng bóng, bền bỉ trước mọi tác nhân ngoại cảnh. 
 • Kính bao quanh khu vực chế biến là kính cường lực, trong suốt, giúp cản bụi, gió, côn trùng ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn. 
 • Tay kéo bên hông xe, giúp người bán có thể tác động lực để dịch chuyển phương tiện tới vị trí mong muốn.
 • Bàn gấp phụ gập mở linh hoạt, giúp cung cấp thêm diện tích đặt để, chế biến cho người bán khi cần.
 • Decal bao quanh thân dưới xe làm từ giấy cán bóng, được thiết kế tùy theo mong muốn của người đặt hàng.
 • Bánh xe làm từ PU, có khả năng chịu tải tốt, có thể di chuyển linh hoạt tới mọi hướng mong muốn. 

# Thiết kế nổi bật

 • Bàn chế biến làm từ inox, có bề mặt phẳng, nhẵn, giúp bạn vừa đặt để đồ, vừa chế biến tiện lợi.
 • Tủ để đồ được phân chia khoa học bởi các vách ngăn inox, bên ngoài có cửa khóa, giúp đảm bảo an toàn cho vật dụng được cất giữ bên trong. 

Phân loại xe bán hàng rong vỉa hè

Phân loại xe theo nhu cầu kinh doanh

– Xe bán đồ ăn vặt: chuyên cung cấp các món ăn nhẹ, dễ ăn, phù hợp với mọi lứa tuổi, thường được bán ở các khu vực đông người qua lại như trường học, công viên và khu chợ. 

– Xe bán bánh mì: là một trong những loại xe bán hàng rong phổ biến nhất, cung cấp bánh mì kẹp với nhiều loại nhân phong phú, khả năng di chuyển nhanh chóng và tiện lợi. Tùy vào từng cách chế biến mà xe bánh mì có thể thiết kế tích hợp với nhiều tiện ích khác nhau như: lò nướng thịt, khuôn ép chả cá, lò sấy bánh mì,…

– Xe bán xôi: tích hợp với chõ xôi phục vụ các món xôi với nhiều loại topping khác nhau, phù hợp kinh doanh vào buổi sáng sớm và tối khuya, đáp ứng nhu cầu ăn nhanh của người dân.

Xe bán đồ uống: cung cấp các loại nước giải khát, nước ép trái cây, sinh tố, trà sữa,… thường xuất hiện tại các khu vực công cộng, gần văn phòng hoặc trường học.

Xe hủ tiếu, cháo, bún, phở: thường hoạt động vào các bữa sáng và tối, cung cấp các món ăn nóng, giàu dinh dưỡng, phổ biến trong các khu dân cư và chợ.

Xe bán bánh bao: bán các loại bánh bao nhân thịt, nhân chay,…, thường hoạt động vào buổi sáng và buổi tối khuya, phục vụ nhu cầu ăn nhanh cho khách vào mọi thời điểm.

– Xe bán đồ ăn nhanh: phục vụ các món ăn chế biến nhanh, phù hợp với nhu cầu ăn uống tiện lợi, thường xuất hiện ở các khu vực công cộng, trung tâm thương mại hoặc gần văn phòng.

Phân loại xe theo kích thước

Kích thước xe bán hàng rong sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng và  sự thuận tiện khi di chuyển. Theo đó, xe bán hàng rong có đa dạng kích thước để khách hàng lựa chọn, phổ biến như: 90cm – 1m – 1.2m – 1.5m – 1.8m – 2m. 

Kích thước xe Tổng kích thước xe (cm) Kích thước kệ trưng bày (cm)
90cm 90 x 60 x 190cm 85 x 25cm
1m 100 x 60 x 190cm  85 x 25cm
1.2m 120 x 60 x 190cm 115 x 25cn
1.5m 150 x 60 x 190cm 145 x 25cm
1.6m 160 x 60 x 190cm 145 x 25cm
1.8m 180 x 60 x 190cm 145 x 25cm
2m 200 x 60 x 190cm 145 x 25cm
 • Các loại xe bán hàng có kích thước <1.2m phù hợp bán tại những không gian nhỏ hẹp, dễ dàng di chuyển nếu như cần thay đổi địa điểm bán hàng. 
 • Xe bán hàng rong kích thước từ 1.5m trở lên sẽ phù hợp với những điểm bán hàng cố định, đã có một lượng khách quen mà không cần di chuyển nhiều. Các dòng xe này có kích thước rộng rãi nên có thể tích hợp thêm các tiện ích khác để phục vụ cho nhu cầu mua lớn từ khách hàng. 
 • Trong trường hợp xe cần di chuyển thường xuyên, bạn nên lựa chọn dòng xe được tích hợp thêm bánh xe bò đỏ sẽ giúp quá trình di chuyển thuận tiện hơn, đẩy – kéo xe cũng dễ dàng hơn.

Lưu ý trong quá trình sử dụng xe bán hàng

 1. Kiểm tra các bộ phận của xe, sắp xếp các vật dụng cần thiết vào trong khoang rồi đẩy xe tới điểm bán. 
 2. Lượng hàng hóa chất lên xe cần phù hợp với kích thước xe để tránh tình trạng quá tải, gây xập xệ, khó di chuyển. 
 3. Chọn vị trí đặt xe bằng phẳng, khi dừng xe, cần chốt khóa cẩn thận để phương tiện không bị trơn trượt trong quá trình bán.
 4. Sau ngày bán, cần tắt hết các nguồn nhiên liệu vận hành, và vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh cho quá trình chế biến, bày bán ở các ngày sau. 

Tiêu chí lựa chọn xe bán hàng phù hợp

Lựa chọn theo công năng mục đích

Xe bán hàng rong được chia thành nhiều loại khác nhau tùy vào mục đích sử dụng của chủ đầu tư. Chính vì vậy việc xác định mục đích sử dụng rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp chủ kinh doanh tối ưu chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Dựa trên công năng mục đích, bạn có thể lựa chọn dòng xe với kích thước phù hợp như sau:

Món kinh doanh Kích thước xe bán hàng rong
Bán 1 món nửa ngày 0.9m, 1m
Bán 1 món cả ngày 1m5, 1m6, 1m8
Bán >2 món nửa ngày  1m2, 1m5
Bán >2 món cả ngày 1m6, 1m8, 2m

Lựa chọn theo quy mô kinh doanh

Chủ kinh doanh có thể bán một hoặc nhiều món cùng một lúc nếu đủ điều kiện về vốn, nhân lực hỗ trợ. Nếu như chưa biết nên chọn loại xe bán hàng rong nào phù hợp, chủ đầu tư nên dựa trên số lượng khách mua hàng  và lượng thực phẩm, đồ uống tại điểm bán mà bạn lựa chọn:

Số lượng đồ uống, đồ ăn  Kích thước xe
< 60 0.9m, 1m
60 – 100  1m2, 1m5, 1m6
>100 1m8, 2m

Chính sách mua hàng tại Quang Huy

Hình thức mua hàng

 • Mua Online: Gọi trực tiếp hotline 09666 23 666 hoặc để lại số điện thoại công ty sẽ liên hệ lại ngay.
 • Mua hàng trực tiếp tại kho qua Quang Huy các địa chỉ:
  • Kho Hà Nội: Số 368 Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai (Xem chỉ đường)
  • Kho Quảng Ninh: Số 101 Cầu Sến – Phương Đông – Uông Bí (Xem chỉ đường)
  • Kho Hồ Chí Minh: Số 827/8 Hà Huy Giáp – Phường Thạnh Xuân – Quận 12 (Xem chỉ đường)
  • Kho Đồng Nai: 1066 – QL 51 Tổ 3 – Ấp Đồng – Phước Tân – Biên Hòa (Xem chỉ đường)
  • Kho Thái Bình: Đối diện UBND xã Vũ Hoà – Kiến Xương (Xem chỉ đường)

Đặc biệt Giảm ngay 500k khi mua trực tiếp tại các kho

Chính sách vận chuyển:

 • Giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ bán kính 20km
 • Miễn phí giao hàng bán kính <20km
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng tỉnh lẻ.

Chính sách đổi trả: Lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày (kể từ khi bàn giao sản phẩm) nếu do lỗi sản xuất

Chính sách sau bàn giao xe bánh mì xôi Quang Huy

 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
 • Bảo trì sản phẩm trọn đời
 • Hỗ trợ tư vấn 24/7
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên

Chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT dành riêng cho khách hàng lâu năm, mua thêm sản phẩm

 • Tặng 1 phiếu ưu đãi mua hàng trị giá 200K
 • Tặng khóa học làm bánh mì Quang Huy trị giá 10 triệu đồng
 • Tặng bộ decal thiết kế theo yêu cầu trị giá 300K

Quý khách có nhu cầu mua các sản phẩm xe bánh mì xôi, có thể đến kho xe bán hàng rong Quang Huy gần nhất hoặc gọi ngày tới Hotline 09666 23 666 để được tư vấn miễn phínhận ưu đãi ngay hôm nay!

Xem thêm chi tiết >>
Đặt mua thiết bị: 09666 23 666
Dịch vụ thi công: 0523 230 666
x
Tư vấn
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "xe bán hàng rong"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3