Skip to main content
Giảm 10% thi công trọn gói Giảm 10% thi công trọn gói

99+ Mẫu xe bánh mì gia công tại xưởng giá rẻ inox bảo hành 6 năm

banner
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m5 NK1500-B
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m5 NK1500-B
11,700,000đ - 15%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái chùa 1m2 NK1200-C
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái chùa 1m2 NK1200-C
8,300,000đ - 41%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái chùa 1m5 NK1500-C
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái chùa 1m5 NK1500-C
11,700,000đ - 15%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái chùa 1m8 NK1800-C
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái chùa 1m8 NK1800-C
13,700,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Kebab lục giác 1m2 NK1200-LG
Giá online
Xe bánh mì Kebab lục giác 1m2 NK1200-LG
10,800,000đ - 27%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Kebab lục giác 1m5 NK1500-LG
Giá online
Xe bánh mì Kebab lục giác 1m5 NK1500-LG
13,300,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m8 NK1800-B
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m8 NK1800-B
13,700,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m NK1000-B
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m NK1000-B
7,500,000đ - 35%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 90cm mái chùa NK900-C
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ 90cm mái chùa NK900-C
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m2 NK1200-B
Giá online
Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ mái bằng 1m2 NK1200-B
8,300,000đ - 41%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 90cm LN900-B
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 90cm LN900-B
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 1m LN1000-B
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 1m LN1000-B
7,500,000đ - 35%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 1m2 LN1200-B
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 1m2 LN1200-B
8,300,000đ - 28%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 1m5 LN1500-B
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái bằng 1m5 LN1500-B
11,700,000đ - 25%
Đã bán: 2
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái chùa 90cm LN900-C
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái chùa 90cm LN900-C
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái chùa 1m2 LN1200-C
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái chùa 1m2 LN1200-C
8,300,000đ - 28%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái chùa 1m5 LN1500-C
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái chùa 1m5 LN1500-C
11,700,000đ - 25%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì có Lò Nướng mái vòm 1m2 LN1200-V
Giá online
Xe bánh mì có Lò Nướng mái vòm 1m2 LN1200-V
8,300,000đ - 29%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 1m CC1000-C
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 1m CC1000-C
8,300,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m CC1000-B
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m CC1000-B
8,300,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 2m CC2000-C
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 2m CC2000-C
14,000,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 2m CC2000-B
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 2m CC2000-B
14,000,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 1m5 CC1500-C
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 1m5 CC1500-C
11,000,000đ - 27%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 1m8 CC1800-C
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái chùa 1m8 CC1800-C
12,800,000đ - 24%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m8 CC1800-B
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m8 CC1800-B
12,800,000đ - 24%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m5 CC1500-B
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m5 CC1500-B
11,000,000đ - 27%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m2 CC1200-C
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m2 CC1200-C
8,800,000đ - 31%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m2 CC1200-B
Giá online
Xe bánh mì Chả Cá mái bằng 1m2 CC1200-B
8,800,000đ - 31%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái chùa 2m Q2000-C
Giá online
Xe bánh mì Que mái chùa 2m Q2000-C
17,000,000đ - 19%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái bằng 2m Q2000-B
Giá online
Xe bánh mì Que mái bằng 2m Q2000-B
17,000,000đ - 19%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái chùa 1m8 Q1800-C
Giá online
Xe bánh mì Que mái chùa 1m8 Q1800-C
14,500,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái bằng 1m8 Q1800-B
Giá online
Xe bánh mì Que mái bằng 1m8 Q1800-B
14,500,000đ - 22%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái chùa 1m5 Q1500-C
Giá online
Xe bánh mì Que mái chùa 1m5 Q1500-C
12,800,000đ - 24%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái bằng 1m5 Q1500-B
Giá online
Xe bánh mì Que mái bằng 1m5 Q1500-B
12,800,000đ - 24%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái chùa 1m2 Q1200-C
Giá online
Xe bánh mì Que mái chùa 1m2 Q1200-C
11,500,000đ - 26%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái vòm 1m Q1000-V
Giá online
Xe bánh mì Que mái vòm 1m Q1000-V
10,000,000đ - 23%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái chùa 1m Q1000-C
Giá online
Xe bánh mì Que mái chùa 1m Q1000-C
9,500,000đ - 24%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Que mái bằng 90cm Q900-B
Giá online
Xe bánh mì Que mái bằng 90cm Q900-B
Liên hệ
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái chùa 2m PT2000-C
Giá online
Xe bánh mì Pate mái chùa 2m PT2000-C
10,500,000đ - 25%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái bằng 2m PT2000-B
Giá online
Xe bánh mì Pate mái bằng 2m PT2000-B
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái vòm 2m PT2000-V
Giá online
Xe bánh mì Pate mái vòm 2m PT2000-V
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái vòm 1m8 PT1800-V
Giá online
Xe bánh mì Pate mái vòm 1m8 PT1800-V
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái chùa 1m8 PT1800-C
Giá online
Xe bánh mì Pate mái chùa 1m8 PT1800-C
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái bằng 1m8 PT1800-B
Giá online
Xe bánh mì Pate mái bằng 1m8 PT1800-B
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái vòm 1m5 PT1500-V
Giá online
Xe bánh mì Pate mái vòm 1m5 PT1500-V
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái chùa 1m5 PT1500-C
Giá online
Xe bánh mì Pate mái chùa 1m5 PT1500-C
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái bằng 1m5 PT1500-B
Giá online
Xe bánh mì Pate mái bằng 1m5 PT1500-B
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Pate mái vòm 1m2 PT1200-V
Giá online
Xe bánh mì Pate mái vòm 1m2 PT1200-V
6,300,000đ - 39%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 2m H2000-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 2m H2000-V
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 3
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 2m H2000-B
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 2m H2000-B
10,000,000đ - 29%
Đã bán: 4
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 2m H2000-C
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 2m H2000-C
10,500,000đ - 25%
Đã bán: 1
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m8 H1800-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m8 H1800-V
8,500,000đ - 29%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m8 H1800-B
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m8 H1800-B
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m8 H1800-C
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m8 H1800-C
8,000,000đ - 33%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m5 H1500-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m5 H1500-V
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m5 H1500-B
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái bằng 1m5 H1500-B
8,000,000đ - 27%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m5 H1500-C
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái chùa 1m5 H1500-C
7,000,000đ - 36%
Đã bán: 0
0 Đánh giá
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m2 H1200-V
Giá online
Xe bánh mì Hamburger mái vòm 1m2 H1200-V
5,800,000đ - 46%
Đã bán: 0
0 Đánh giá

Việc lựa chọn xe bánh mì phù hợp sẽ quyết định rất nhiều trong bán bánh mì có đông khách hay không. Đến với Quang Huy, quý khách không chỉ mua được mẫu xe bán hàng đẹp, độc đáo, đúng yêu cầu mà còn rẻ và sử dụng được lâu dài.

Lợi ích khi đầu tư xe bánh mì

 • Kích thước nhỏ gọn, giúp đẩy bán linh hoạt tại các góc phố, vỉa hè.
 • Chế biến, bày bán tại chỗ, giúp mang lại những chiếc bánh mì thơm ngon, nóng hổi cho thực khách.
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư: Chỉ với 5,8 – 11 triệu là bạn hoàn toàn có thể sở hữu một công cụ bán hàng mới toanh, dùng bền tới 10 năm.
 • Ngoài phục vụ bánh mì, xe có thể phục vụ bán nhiều loại mặt hàng khác như bánh bao, xôi, nước ép, trà hoa quả, trà sữa,…
 • Đảm bảo an toàn vệ sinh khi trưng bày, chế biến và phục vụ đồ cho khách.
 • Vận hành đơn giản: Chỉ cần nắm chắc phần tay đẩy bên hông, kéo theo chiều ngược lại với thân xe. Chỉnh hướng phù hợp qua bộ phận để đi tới điểm bán mong muốn. Tới điểm bán, đóng chốt khóa ở hai bánh trái lại rồi đứng bán là xong.

Đặc điểm nổi bật xe bánh mì

# Thiết kế tổng quan

 • Mái che tạo hình đa dạng (mái vòm/mái bằng, mái chùa) cơ bản, giúp che mưa chắn nắng cho thực phẩm bày bán và người bán. Đồng thời, mang lại nét hiện đại, tinh gọn cho tổng thể thiết kế. 
 • Khung xe bánh mì được làm từ chất liệu inox cao cấp, sáng bóng, bền bỉ trước mọi tác nhân ngoại cảnh. 
 • Kính cường lực trong suốt bao quanh khu vực chế biến giúp cản bụi, gió, côn trùng ảnh hưởng đến chất lượng đồ ăn. 
 • Tay kéo thiết kế bên hông xe, giúp người bán có thể tác động lực để dịch chuyển phương tiện tới vị trí mong muốn.
 • Tích hợp bàn gấp phụ gập mở linh hoạt, giúp cung cấp thêm diện tích đặt để, chế biến cho người bán khi cần.
 • Thân dưới trang trí decal làm từ giấy cán bóng, được thiết kế tùy theo mong muốn của người đặt hàng.
 • Bánh xe làm từ PU với khả năng chịu tải tốt, di chuyển linh hoạt tới mọi hướng mong muốn. 

# Tiện ích nổi bật

 • Bàn chế biến của xe được làm từ inox, bề mặt phẳng, nhẵn, giúp bạn vừa đặt để đồ, vừa chế biến tiện lợi.
 • Lò nướng Doner giúp nướng chín khổi lượng lớn thịt nhanh chóng. 
 • Tủ để đồ được phân chia khoa học bởi các vách ngăn inox, bên ngoài có cửa khóa, giúp đảm bảo an toàn cho vật dụng được cất giữ bên trong. 

Phân loại xe bán bánh mì phổ biến hiện nay

Trên thị trường hiện có rất nhiều phương tiện xe bán bánh mì khác nhau. Tùy thuộc vào các yếu tố như kích cỡ, nhu cầu kinh doanh, dáng mái, nhu cầu sử dụng để chủ đầu tư lựa chọn được loại xe phù hợp.

Phân loại xe bánh mì theo nhu cầu kinh doanh

– Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ

Xe bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ hay còn gọi là xe bánh mì doner kebab – dòng phương tiện này được trang bị thêm phụ kiện lò nướng thịt doner kebab ở góc bên phải để đặt thịt. Phụ kiện này vừa tạo điểm nhấn cho sản phẩm, vừa là bếp nướng để chế biến thịt nướng kẹp bánh mì. Với kiểu dáng bắt mắt và độ bền cao, xe Thổ Nhĩ Kỳ là sự lựa chọn hàng đầu cho các chủ bán bánh mì tam giác.

– Xe bánh mì chả cá

Xe bán bánh mì chả cá khá đơn giản nhưng lại gây thu hút bởi sự tinh tế trong thiết kế. Trên mặt bàn sẽ có thêm các loại khuôn ép chả cá bếp chiên rán, thuận tiện để chế biến tại chỗ chả cá sợi, chả cá miếng kẹp bánh mì. Kiểu dáng xe gọn nhẹ cùng mái che độc đáo, mặt ngoài của xe được trang trí decal vô cùng ấn tượng, tạo nên một điểm nhấn không thể rời mắt cho người qua lại.

– Xe bánh mì que

Xe bán bánh mì que tuy mới xuất hiện nhưng lại gây sốt trong thời gian gần đây. Mẫu xe này nổi bật với nhiều tiện ích vượt trội, có sẵn phụ kiện lò sấy giúp giữ nóng bánh mì, dạng 1 hoặc 2 buồng đốt. Không chỉ giúp người bán tiết kiệm thời gian chế biến mà còn cho đem lại năng suất làm bánh mì nhanh hơn.

Xe bánh mì que

– Xe bánh mì và xôi

Xe bánh mì và xôi là dòng xe bán hàng rong thông dụng nhất hiện nay. Loại xe này có kích thước tổng thể khá lớn do tích hợp nhiều bộ phận chức năng, phụ kiện đi kèm như chõ hấp xôi, lò nướng thịt, kệ inox để đồ. Dưới đáy xe là khung lắp bình gas để phục vụ quá trình nấu xôi. Bên trên có thể đặt nồi nấu xôi hoặc hấp bánh bao đều được.

– Xe bánh mì pate

Xe bánh mì pate được thiết kế đặc biệt để phục vụ việc bán hàng rong, là lựa chọn phổ biến của nhiều chủ đầu tư khởi nghiệp. Với kích thước nhỏ gọn và tiện ích, sản phẩm này giúp người dùng dễ dàng chế biến và bày bán tại các vị trí có diện tích hẹp mà không cần phải chi trả phí thuê mặt bằng lớn.

Xe bánh mì pate

– Xe bánh mì thịt nướng

Xe bánh mì thịt nướng rất được ưa chuộng để bán tại các khu vực gần cổng trường. Dòng xe này có nhiều điểm tương đồng với xe Doner Kebab, tuy nhiên, trên bàn chế biến thường sẽ được tích hợp bộ phận lắp bếp để đặt vỉ nướng.

Xe bánh mì thịt nướng

– Xe bánh mì Hamburger

Mẫu xe này có giá thành hợp lý, là sự lựa chọn phổ biến cho những người mới bắt đầu kinh doanh. Thiết kế của xe bắt mắt với hình dáng nhỏ gọn và hiện đại, thu hút sự chú ý của khách hàng.

Xe bánh mì Hamburger

Phân loại xe bánh mì theo kích thước

Khi thiết kế xe bánh mì, có nhiều kích thước khác nhau để bạn lựa chọn, phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh cụ thể và không gian sẵn có. Các kích thước phổ biến thường được sử dụng bao gồm: 90cm – 1m – 1.2m – 1.5m – 1.8m – 2m. Xem chi tiết bảng kích thước bên dưới

Loại xe Kích thước tổng(cm) Kích thước kệ trưng bày(cm)
90cm 90x60x190cm 85x25cm
1m 100x60x190cm 85x25cm
1m2 120x60x190cm 115x25cn
1m5 150x60x190cm 145x25cm
1m8 180x60x190cm 145x25cm
2m 200x60x190cm 145x25cm
 • Những dòng xe có kích thước dưới >1m2 thích hợp cho những diện tích nhỏ và có thể cung cấp đủ không gian cho việc chế biến và bày bán sản phẩm.
 • Đối với những loại xe bánh mì từ < 1m5 trở lên phù hợp cho việc kinh doanh tại những điểm bán hàng di động đa dạng, phục vụ khách hàng với số lượng lớn. 

Phân loại xe bánh mì theo dáng mái

Xe bánh mì có thể được phân loại theo các dáng mái điển hình như:

Mái bằng: thiết kế phổ biến đối với những chủ kinh doanh theo đuổi theo phong cách hiện đại. Ưu điểm của dòng mái này là gọn nhẹ, đơn giản, phù hợp với các diện tích mặt bằng đứng bán nhỏ hẹp.

Xe bánh mì mái bằng

Mái chùa: Mái chùa có hình dáng giống như mái nhà truyền thống, thiết kế có độ hếch lên nhẹ tại phần góc nhằm mục đích tạo sự thanh thoát khi nhìn từ ngoài vào,tạo điểm nhấn thẩm mỹ và thu hút sự chú ý của khách hàng.

Mái vòm: Có dạng cong lượn sóng hoặc cong đơn giản, tạo ra một không gian thoải mái và mở rộng. Xe bánh mì mái vòm tạo ra một không gian mở rộng và thoải mái cho việc chế biến và phục vụ.

Phân loại xe bánh mì theo nhu cầu sử dụng

Theo nhu cầu sử dụng, có những dòng xe bánh mì được thiết kế để di chuyển thường xuyên, linh động tại nhiều nơi như sự kiện, hội chợ hay các vị trí bán hàng khác nhau. Thường thì những dòng xe này sẽ được trang bị 2 loại bánh: Bánh nhỏ (PU đỏ)Bánh xe bò để hỗ trợ kéo – đẩy tới nhiều địa điểm, vị trí khác nhau.

Trong trường hợp không cần di chuyển quá nhiều, bạn thường xuyên bán hàng tại những khu vực có lượng khách hàng ổn định thì có thể lựa chọn các dòng xe bánh mì bánh nhỏ cơ bản. Với trường hợp kết hợp với phương tiện kéo khác như xe máy nên chọn dòng xe có bánh xe bò lớn.

Bảng giá xe bánh mì

Bạn có thể tham khảo giá các loại xe bánh mì theo bảng dưới đây.

Loại xe

Kích thước

Giá thành (VNĐ)

Xe bánh mì chả cá

1m

8.300.000 VNĐ

1m2

8.800.000 VNĐ

1m5

11.000.000 VNĐ

1m8

12.800.000 VNĐ

2m

14.000.000 VNĐ

Xe bánh mì Doner Kebab

0.9m

7.000.000 VNĐ

1m

7.500.000 VNĐ

1m2

8.300.000 VNĐ

1m5

12.200.000 VNĐ

1m8

13.700.000 VNĐ

2m

14.500.000 VNĐ

Xe bánh mì que

1m

6.500.000 VNĐ

1m1

7.500.000 VNĐ

1m2

8.500.000 VNĐ

1m5

9.800.000 VNĐ

1m8

11.500.000 VNĐ

2m

13.000.000 VNĐ

Xe kết hợp bánh mì + xôi

1m5

12.300.000 VNĐ

1m6

12.800.000 VNĐ

1m8

14.300.000 VNĐ

2m

14.500.000 VNĐ

Xe bánh mì thịt nướng

0.9m

4.800.000 VNĐ

1m

5.300.000 VNĐ

1m2

5.800.000 VNĐ

1m5

7.000.000 VNĐ

1m8

8.000.000 VNĐ

2m

10.000.000 VNĐ

Xe bánh mì hamburger

 

 

 

0.9m

4.800.000 VNĐ

1m

5.300.000 VNĐ

1m2

5.800.000 VNĐ

1m5

7.000.000 VNĐ

1m8

8.000.000 VNĐ

2m

10.000.000 VNĐ

Lưu ý sử dụng xe bánh mì

 1. Kiểm tra các bộ phận của xe, sắp xếp các vật dụng cần thiết vào trong khoang rồi đẩy xe tới điểm bán. 
 2. Lượng hàng hóa chất lên xe cần phù hợp với kích thước xe để tránh tình trạng quá tải, gây xập xệ, khó di chuyển. 
 3. Chọn vị trí đặt xe bằng phẳng, khi dừng xe, cần chốt khóa cẩn thận để phương tiện không bị trơn trượt trong quá trình bán.
 4. Trước khi sử dụng lò nướng, cần làm nóng trước bằng cách vặn nhiệt to hết cỡ trong khoảng 5 – 10 phút. Sau đó, chỉnh nhiệt về mức phù hợp để bắt đầu sấy bánh.
 5. Sau ngày bán, cần tắt hết các nguồn nhiên liệu vận hành, và vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh cho quá trình chế biến, bày bán ở các ngày sau. 

Chính sách mua hàng tại Quang Huy

Hình thức mua hàng

 • Mua Online: Gọi trực tiếp hotline 09666 23 666 hoặc để lại số điện thoại công ty sẽ liên hệ lại ngay.
 • Mua hàng trực tiếp tại kho qua Quang Huy các địa chỉ:
  • Kho Hà Nội: Số 368 Trần Điền – Định Công – Hoàng Mai (Xem chỉ đường)
  • Kho Quảng Ninh: Số 101 Cầu Sến – Phương Đông – Uông Bí (Xem chỉ đường)
  • Kho Hồ Chí Minh: Số 827/8 Hà Huy Giáp – Phường Thạnh Xuân – Quận 12 (Xem chỉ đường)
  • Kho Đồng Nai: 1066 – QL 51 Tổ 3 – Ấp Đồng – Phước Tân – Biên Hòa (Xem chỉ đường)
  • Kho Thái Bình: Đối diện UBND xã Vũ Hoà – Kiến Xương (Xem chỉ đường)

Đặc biệt Giảm ngay 500k khi mua trực tiếp tại các kho

Chính sách vận chuyển:

 • Giao hàng hỏa tốc trong 2 giờ bán kính 20km
 • Miễn phí giao hàng bán kính <20km
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng tỉnh lẻ.

Chính sách đổi trả: Lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày (kể từ khi bàn giao sản phẩm) nếu do lỗi sản xuất

Chính sách sau bàn giao xe bánh mì có Lò Nướng Quang Huy

 • Bảo hành sản phẩm 12 tháng
 • Bảo trì sản phẩm trọn đời
 • Hỗ trợ tư vấn 24/7
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng thường xuyên

Chương trình khuyến mãi ĐẶC BIỆT dành riêng cho khách hàng lâu năm, mua thêm sản phẩm

 • Tặng 1 phiếu ưu đãi mua hàng trị giá 200K
 • Tặng khóa học làm bánh mì Quang Huy trị giá 10 triệu đồng
 • Tặng bộ decal thiết kế theo yêu cầu trị giá 300K

Quý khách có nhu cầu mua các sản phẩm xe bánh mì, có thể đến kho xe bán hàng rong Quang Huy gần nhất hoặc gọi ngày tới Hotline 09666 23 666 để được tư vấn miễn phínhận ưu đãi ngay hôm nay!

Xem thêm chi tiết >>
Đặt mua thiết bị: 09666 23 666
Dịch vụ thi công: 0523 230 666
x
Tư vấn
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "Xe bánh mì"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3